UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Szanowne Koleżanki!, Szanowni Koledzy!
Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza
na spotkanie naukowe – wspólną dyskusję o książce Franco De Masi
Praca z trudnymi pacjentami. Od nerwicy do psychozy

Spotkanie odbędzie się w piątek 24 maja 2019 roku o godzinie 19.00 w
restauracji Śląska Prohibicja przy ul. Krawczyka 1
w Katowicach –
Nikiszowcu.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszania chęci
uczestnictwa do 19.05.2019 roku pod e-mailem:
ryszard.chlopek@wp.pl


 

 

NZOZ Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA
oraz Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
serdecznie zapraszają
na szkolenie w zakresie stosowania oraz interpretacji
Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2
Data: 22-23.06.2019 r.

(orientacyjne godziny: sobota 10.00-17.00, niedziela 9.00-16.00)
Miejsce szkolenia: Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej
DIADA, ul. Zwycięstwa 37, 44-100 Gliwice
Osoby prowadzące szkolenie:
autorki polskiej normalizacji testu
Joanna Stańczak i Ewa Zalewska z Pracowni Testów Psychologicznych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, w szczególności osób
realizujących kształcenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej,
psychologów klinicznych oraz specjalistów psychologów klinicznych.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z inwentarzem MMPI®-2 i jego
polską adaptacją oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej
oceny i interpretacji uzyskanych wyników.
Program szkolenia:
1. Podstawowe informacje o MMPI®-2
- Opis i historia kwestionariusza MMPI®-2 i procedura prowadzenia badania
- Zmiany w MMPI®-2 w stosunku do MMPI
- Dane psychometryczne i normy
2. Opis i interpretacja skal w MMPI®-2
- Skale kontrolne
- Skale kliniczne
- Skale RC
- Skale treściowe
- Skale dodatkowe
3. Ćwiczenia w obliczaniu wyników i ich ocenie psychometrycznej
4. Analiza wiarygodności profilu – omówienie i ćwiczenia
5. Interpretacja psychologiczna poszczególnych typów skal na wybranych
przykładach
Koszt: 530 zł
Wpłat można dokonywać
na konto:
PKO BP 32 1020 2401 0000 0602 0277 3018
Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada
z dopiskiem: opłata za MMPI-2
Rejestracji na szkolenie można dokona pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1Qz-fZL7luwcfPc9egwIKEYhfJ27aTyEyl-
FJjRhPYZM/edit
Liczba miejsc ograniczona!
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat (do 27.05.2019 r.)
Organizatorzy zapewniają napoje oraz słodki poczęstunek w trakcie przerw
kawowych
Przerwa obiadowa we własnym zakresie.
W dniu 22.06.2019 r. po szkoleniu odbędzie się zebranie oddziału katowickiego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Serdecznie Zapraszamy!


 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Psychologowie!

Po wielu latach oczekiwania jest szansa na nową Ustawę o zawodzie psychologa!

W listopadzie 2018 roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapadła decyzja o wznowieniu prac nad nową Ustawą, która ma zastąpić tą aktualnie obowiązującą (z 8 czerwca 2001 roku), która nie funkcjonuje w praktyce.

 

Ogólnopolski Zawiązek Zawodowy Psychologów (OZZP), jako strona zaproszona przez Ministerstwo do konsultacji społecznych, opracował ankietę, w której pyta środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby związane z treścią nowej Ustawy. Chcemy Państwa gorąco zachęcić do wypełnienia tej bardzo ważnej ankiety! Będzie ona dotyczyła kształtu naszej nowej ustawy o zawodzie psychologa. Bardzo ważne jest, aby ankietę wypełniło jak najwięcej psychologów w całej Polsce. Od niej bowiem będzie zależało jak będzie wyglądała nasza zawodowa rzeczywistość. Mamy szansę aby ją wspólnie ukształtować!

 

Anonimowa ankieta on - line skierowana jest do wszystkich psychologów bez względu na specjalność i to czy aktualnie są aktywni zawodowo czy nie. Każdy psycholog może w niej wziąć udział i wyrazić swoje zdanie - niezależnie od poglądów, znajdzie możliwość wypowiedzenia się. Raport z badań trafi, za pośrednictwem OZZP, do MRPiPS jako opinia wyrażona w ramach konsultacji społecznych, będzie także publikowany na stronie OZZP oraz w mediach społecznościowych. Prosimy o udostępnianie linka do tej ankiety wraz z treścią niniejszego maila wszystkim znanym Państwu psychologom, aby dotarła ona do jak najszerszej rzeszy psychologów. Warto udostępniać ją we wszystkich grupach w mediach społecznościowych, w których członkami mogą być psychologowie. Prosimy też o przekazywanie tej informacji psychologom nie korzystającym na co dzień z Internetu. To bardzo ważne aby swoje zdanie wyraziło jak najwięcej z nas, reprezentantów WSZYSTKICH BRANŻ I SPECJALNOŚCI PSYCHOLOGII, aby tworzona ustawa była regulacją dbającą faktycznie o interesy wszystkich psychologów, nowoczesną i możliwą do zastosowania w praktyce!

 

Ankietę wypełniamy on line klikając w linka poniżej: https://www.survio.com/survey/d/K0K7Z0W3P9G4U5M6V

 

Dane zbieramy do 30 czerwca 2019 roku.

 

                                                                                   

                                                                                       Z wyrazami szacunku

 

                                                                                       Katarzyna Sarnicka

 

                                                                                       wiceprzewodnicząca ZK OZZP