UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Katowice

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Katowice zawiadamia, że Walne Zebranie odbędzie się w dniu
8 listopada (wtorek) 2016 roku o godzinie 9:00. Zebranie odbędzie się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46.

Program:

1.Przywitanie przybyłych osób, przez Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego O/ Katowice mgr Agatę Diec oraz Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie Psychologii Klinicznej dr nauk hum. Katarzynę Sitnik – Warchulską.

2. Otwarte spotkanie psychologów z terenu województwa śląskiego, podczas którego zostaną poruszone m.in. kwestie ustawy o zawodzie psychologa, planowanych zmian dotyczących specjalizacji z psychologii klinicznej i plany związane z leczeniem środowiskowym.

3. Zapoznanie obecnych osób z działaniami Zarządu Głównego PTP, w tym
z możliwością ubezpieczenia OC dla psychologów.

4. Sprawozdanie Zarządu PTP O/Katowice z podejmowanych w roku 2016 działań oraz zapoznanie z najbliższymi planami dotyczącymi działań merytorycznych.

 

 

Plan otwartego spotkania psychologów z terenu województwa śląskiego

1. Psychologia a Prawo. Współczesne regulacje zawodu psychologa.

Agata Diec- Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

w Katowicach.

2. Szkiełko i Oko. Teraźniejszość i przyszłość psychologii w praktyce klinicznej.

Katarzyna Sitnik-Warchulska- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

3. Psycholog a Otoczenie. Leczenie środowiskowe w województwie śląskim.

Ewa Jędrychowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

4. Potrzeby i wyzwania. Dyskusja.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 


 

Konferencja naukowa „EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA” dotyczącą tematyki asystentury rodzin

 

Zapraszamy do udziału w konferencji „EWOLUCJA SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY - PRIORYTETY I WYZWANIA” dotyczącej tematyki asystentury rodzin, która odbędzie się 01 grudnia 2016 (czwartek) w Auli Wydziału Teologicznego UŚ, ul. Jordana 18

WSTĘP WOLNY

 

PROGRAM

9.00 – 11.30 Sesja I: Asystentura rodzin na Śląsku – wyzwania i perspektywy

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Wprowadzenie

Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN, Analiza współczesnych form wsparcia rodzin w kontekście uniwersalnych kryteriów budowania rodziny

Dr hab. Izabela Krasiejko, Stan prac nad profesjonalizacją zawodu asystenta rodziny

Dr Monika Kornaszewska-Polak, Wyniki badań asystentów rodzin na Śląsku – nowe perspektywy

Mgr Andrzej Górak, Współpraca składową sukcesu - asysta rodzinna i poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców Katowic

11.30-12.30 Dyskusja oraz przerwa

12.30 – 14.00 Sesja II: Poradnictwo i duszpasterstwo rodzin w Katowicach - 30 lat pracy ks. prof. dr hab. Henryka Krzysteczki

Dr Ewa Porada, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej dzisiaj

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Słowo o życiu i działalności Księdza Profesora Henryka Krzysteczki

 

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST do instytucji samorządowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wspierających funkcjonowanie rodziny, zwłaszcza w obszarze asystentury rodzin. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych asystenturą rodzin, w tym studentów i słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

http://www.ptp-katowice.pl/konferencja-naukowa-ewolucja-systemu-wspierania-rodziny/


W imieniu komitetu organizacyjnego zaprasza dr Monika Kornaszewska-Polak