UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddziału Katowice zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w dniu 14 września (piątek) 2018 roku o godzinie 17:30 (I termin) 17:45 (II termin). Zebranie odbędzie się w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Sali Strefa Centralna na I piętrze.

Proponowany porządek obrad:

I Część sprawozdawcza
1. Otwarcie zebrania (przyjęcie porządku zebrania).
2. Wybór prowadzących zebranie.
3. Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za lata 2015-2018 ustępujących władz Oddziału.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.
II Część wyborcza
1. Przyjęcie regulaminów wyborów: Przewodniczącego, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.
Wybór Przewodniczącego Oddziału.
4. Wybór Zarządu Oddziału.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału.
6. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTP.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zapraszamy serdecznie do udziału w Zebraniu wszystkich Członków naszego Oddziału.
W tym miejscu pragniemy też podziękować wszystkim Członkom, którzy odpowiedzieli na nasze działania związane z porządkowaniem spraw finansowych Oddziału oraz powitać wszystkich nowych Członków i osoby, które przystąpiły do naszego Oddziału z Częstochowy i Bielska – Białej.

Razem zdecydujmy kto będzie reprezentował Oddział PTP w Katowicach i w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego!