UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

IV WROCŁAWSKA KONFERENCJA
„Szaleństwo? Zaburzenie?”. Granice normy
Wrocław 14-15.04.2018

ORGANIZATORZY:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
Wrocławski Oddział Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego,
Wrocławska Szkoła Psychoterapii s.c.

 

MIEJSCE KONFERENCJI
Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Kamienna 43, 50-549 Wrocław

 

Komitet Programowy: Katarzyna Ćwirko-Kusztan – przewodnicząca, Katarzyna
Mykita, Marek Tomaszewski, Krystyna Węgłowska-Rzepa

 

Komitet Organizacyjny: Maciej Kusztan – przewodniczący, Marta Deutschman,
Magdalena Gawlik, Aneta Pawłowska-Okowiak, Agnieszka Szymańska

 

PROGRAM KONFERENCJI
14.04.2018
8.00 - 9.00 – Rejestracja uczestników
9.00- 9.10 – Otwarcie konferencji – Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Marek
Tomaszewski
Sesja plenarna
9.10 – 10.40 – „Czy granice są potrzebne? O diagnozie i psychoterapii psychoz” –
prof. Katarzyna Prot-Klinger
10.40 – 12.10 – „Choroba psychiczna, upadek czy przełom – spojrzenie z
perspektywy z Analizy Jungowskiej” – Ms Jean Carr
12.10 – 12.40 – Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 – „Sztuka i obrzęd – badając granice iluzji / krótka prezentacja
wizualna”: Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Marek Tomaszewski
13.20 – 14.50 – „Szaleństwo w teatrze” – prof. Mirosław Kocur
14.50 – 16.00 – Przerwa obiadowa
16.00 – 17.30 - „O Trzech wypadkach z poza normy” – Ms Ann Kutek
17.30 – 19.30 – Dyskusja panelowa: prowadzący Katarzyna Ćwirko-Kusztan,
Marek Tomaszewski
Uczestnicy: dr Krystyna Węgłowska-Rzepa, prof. Katarzyna Prot-Klinger, Ms
Jean Carr, Ms Ann Kutek, prof. Mirosław Kocur, prof. Adela Barabasz, mgr
Krzysztof Srebny, mgr Andrzej Trzęsicki
19.30 – Lampka wina
15.04.2018
Sesja kliniczna
9.00 – 10.00 - „Kiedy normalność staje się szaleństwem innego”- praca ze
schizoidalnie wycofanym pacjentem – Jacek Mądry
10.00 – 11.00 – „(Nie)kończąca się opowieść- opis procesu terapii” – Aleksandra
Krajewska
11.00 – 11.30 – Przerwa kawowa
11.30 – 12.30 - „Szaleństwo oddelegowane– o „chorej” jedenastolatce w „normalnej”
rodzinie. Historia udanej terapii, która źle się kończy.” – Joanna Bilińska-Gorzelnik
12.30– 13.30 –„Stan umysłu podczas załamania psychotycznego – wymiar
kliniczny”– Michał Rożko
13.30– 14.30 – Przerwa obiadowa
14.30– 16.00 – „Dziecko w szaleństwie” – dr Katarzyna Walewska
16.00 – Zakończenie konferencji

Więcej informacji na stronie internetowej:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów: http://psychoterapiawroclaw.
org/