UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów jest to pierwsza organizacja grupująca psychoterapeutów różnych orientacji w naszym regionie.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:

1. Rozwijanie i propagowanie stosowania profesjonalnych metod psychoterapii
2. Upowszechnianie standardów wyszkolenia psychoterapeutów zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej
3. Wspieranie i promowanie osób oraz instytucji stosujących psychoterapię w sposób profesjonalny
4. Tworzenie w naszym regionie sieci ośrodków zapewniających odpowiednio wysoki poziom leczenia psychoterapią.

 
Psychoterapia jest metodą leczenia podstawową dla dużej grupy schorzeń (nerwice, część zaburzeń depresyjnych, zaburzenia jedzenia, uzależnienia, wiele schorzeń psychosomatycznych i inne).
W niektórych wcale nie tak mało licznych przypadkach, jest metodą wręcz ratującą życie. Jest też metodą, która jest w sposób udokumentowany naukowo skuteczna, pod warunkiem, że jest prowadzona profesjonalnie - to znaczy między innymi, przez osoby, które poza studiami (najczęściej medycznymi lub psychologicznymi) przeszły wieloletnie szkolenie specjalistyczne w psychoterapii. Stowarzyszenie reprezentuje zarówno członków Stowarzyszenia, jak również potencjalnych odbiorców usług psychoterapeutycznych wobec organizatorów opieki zdrowotnej, władz lokalnych różnych szczebli oraz instytucji. W styczniu 2000 r. utworzyliśmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia "Dąbrówka" w Gliwicach, mieszczący się pod tym samym adresem i telefonem co siedziba Stowarzyszenia. Stowarzyszenie organizuje regularne spotkania naukowe, poświęcone szeroko rozumianej problematyce psychoterapii. Staramy się aby poruszane na nich tematy były aktualne i odpowiadające potrzebom szeroko rozumianego środowiska psychoterapeutów w naszym regionie. Spotkania otwarte są również dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia, np. studentów psychologii, pedagogów, lekarzy oraz inne osoby zajmujące się pomaganiem.