UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

                                                               Harmonogram IV roku

 


 

Grupa A

 

GrupaB  GrupaC

12-13.09.2020r.

Wykład:Podejście systemowe.Prow.Józef Bogacz sobota: 9.00-13.15. G.Wałów 26

 

 

Ćwiczenia: Podejście systemowe prow. J.Bogacz sobota: 14.45-19.00. niedziela: 9.00-19.00. G.wałów 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jak obok

 

ćwiczenia: podejście systemowe prow.K.Szczęsna-Czernuszczyk

sob.14.45-19.00 niedz;9.00-19.00 

zmiana miejsca na Asnyka 10

jak obok

 

Grupa Balinta prowadząca:Wiesława Piątek-Janicka .sob.14.45-19.00

niedz. 9.00-19.00

zmiana: zajęcia odbędą się online

 3-4.10.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                    10-11.10.2020r.

Wykład: Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i osobowości prow. Jarosław Gliszczyński

sobota i niedziela: 9-19.00 G.Wałów 26 

wykłady odbędą się w formie hybrydowej czyli do 10 osób może uczestniczyć na żywo po uprzednim zgłoszeniu tego do p.M.Ostrowskiej a pozostałe mogą uczestniczyć w formie online  

___________________ _Wykład:Podejście systemowe.Prow.Józef Bogacz sobota: 9.00-13.15. G.Wałów 26   wykłady odbędą się w formie hybrydowej czyli do 10 osób może uczestniczyć na żywo po uprzednim zgłoszeniu tego do p.M.Ostrowskiej a pozostałe mogą uczestniczyć w formie online                                                                

Grupa Balinta prowadząca:Wiesława Piątek-Janicka .sob.14.45-19.00

niedz. 9.00-19.00

zmiana: zajęcia odbędą się online 10 i 11.10.2020.

 jak obok                                                                                                                                                  ________________  

 

 

jak obok

 

 

 

ćwiczenia: podejście systemowe prow.K.Szczęsna-Czernuszczyk

sob.14.45-19.00 niedz;9.00-19.00 zajęcia w formie online 

 jak obok

 

 

 

 

 

____________________

 

jak obok

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Ćwiczenia: Podejście systemowe prow. J.Bogacz sobota: 14.45-19.00. niedziela: 9.00-19.00. G.wałów 26 

 14-15.11.2020r.

Wykład: "Socjokulturowe aspekty psychoterapii" prow. J.Gliszczyński

sob. 9.00-14.45. G.Wałów 26

 

warsztat etyczny: prow. Bernadeta Izydorczyk sobota:14.45-19.00 G.Wałów 26 

 

wykład:Psychoterapia w leczeniu pacjentów uzależnionych  prow. Małgorzata Kowalcze niedz:9.00-19.00 G.Wałów 26

wszystkie zajęcia w tym bloku w formie online

 jak obok

 

 

 

 

warsztat etyczny: prow.Jarosław Gliszczyński sobota:14.45-19.00 G.Wałów 26

 

 

 

 

jak obok

 jak obok

 

 

 

 

warsztat etyczny:prow

prow.Krzysztof Kotrys

sob:14-45-19.00.

Raciborska 13

 

 

 

 

 

 

jak obok

 12.12.2020r.  wykład: Podstawy wiedzy medycznej i farmakoterapii prow. Elżbieta Niziołek i Krzysztof Kotrys 9.00-19.00  G.Wałów 26 ZAJĘCIA DLA NIE LEKARZY zajęcia online  jak obok   jak obok
 13.12.2020r.

wykład: Psychoterapia w leczeniu pacjentów ze schizofrenią prow. Radosław Tomalski

niedz: 9.00-19.00 G.Wałów26 zajęcia online

jak obok   jak obok
 8.01.2021r.

wykład: Podstawy wiedzy medycznej i farmakoterapii prow. Elżbieta Niziołek i Krzysztof Kotrys 16.00-20.15 G.Wałów 26 ZAJĘCIA DLA NIE LEKARZY zajęcia online

jak obok   jak obok
 9-10.01.2021r.

wykład: Hipnoza  prow: Artor Kulig sobota:9.00-13.15. G.Wałów26 wykład online

 

 

 

seminarium: Integracja podejść w psychoterapii  prow. J.Gliszczyński sobota 14.45-19.00 i niedziela 9.00-19.00

zajęcia w formie online

jak obok

 

 

 

 

 

ćwiczenia:Hipnoza prow. Artur Kulig sob:14.45-19.00 niedziela:9.00-19.00 na Górnych Wałów 26  zajęcia przełożone na  29-30.05.na ul. Asnyka 10

 jak obok

 

 

 

 

 

 

 

superwizja grupowa: sobota:14.45-19.00 niedziela:9.00-19.00 

prow. Artur Kulig

zalęcia w formie online

 5-7.02.2021r.

wykład: Psychoterapia w leczeniu pacjentów psychosomatycznych prow: Radosław Tomalski piątek:16.00-20.15 sobota 9.00-13.15 G.Wałów 26 

wykład w formie online

 

sobota:14.45-19.00 niedziela: 9.00-19.00

superwizja grupowa: prow, Artur Kulig zajęcia w formie onine

 

 

 

jak obok

 

 

 

 

 

 

sobota:14.45-19.00 niedziela: 9.00-19.00

seminarium: Integracja podejść w psychoterapii  prow.J.Gliszczyński zajęcia w formie online

 

jak obok

 

 

 

 

 

ćwiczenia:Hipnoza prow. Artutr Kulig sob:14.45-19.00 niedziela:9.00-19.00  zajęcia przełożone na 27-28.03. na Górnych wałów 26

 13-14.02.2021r.

wykład: Podstawy psychologii  prow. Berbadeta Izydorczyk

sobota i niedziela: 9.00-19.00 G.Walów 26 ZAJĘCIA DLA NIE PSYCHOLOGÓW zajęcia odbędą się w terminie 6-7.03 w formie online

 Jak obok  Jak obok
 26-28.02.2021r.

 wykład:Podejście Humanistyczno-egzystencjalne  prow. Witold Simon piątek:uwaga zmiana godzin.15.30.-20.30 sobota: 8.30-17.45 G.Wałów 26 zajęcia w formie hybrydowej - możlwiość uczestnictwa zarówno na żywo jak i online

 

wykład: Psychoterapia dzieci i młodzieży cz.I

prow. Bernadeta Izydorczyk niedziela:9.00-19.00

G.Wałów 26 zajęcia online

 jak obok

 

 

 

 

 

 

jak obok

jak obok

 

 

 

 

 

 

jak obok

12.03.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

___________

 

 

 

 13-14.03.2021r.                                                                                                                                                                              ___________                                                                       

 

20-21.03.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

warsztat etyczny: prow.Jarosław Gliszczyński sobota:9.00-13.15 zajęcia w formie online

 


ćwiczenia:Hipnoza prow. Artur Kulig sob:14.45-19.00 niedziela:9.00-19.00 miejsce będzie podane później    zajęcia przełożone na 22-23.05.

na górnych Wałów 26               

                      _

___________________                                                                                             

                                             wykład: Podstawy psychologii  prow.: Bernadeta Izydorczyk sobota i niedziela: 9-19.00 ZAJĘCIA  DLA NIE PSYCHOLOGÓW zajęcia w formie online

wykład: Podstawy wiedzy medycznej i farmakoterapii prow. Elżbieta Niziołek i Krzysztof Kotrys piątek:16.00-20.15 ZAJĘCIE DLA NIE LEKARZY Z WSZYSTKICH GRUP

zajęcia w formie online

 

_________________

 

warsztat etyczny: prow. Anna Gliszczyńska sobota:9.00-13.15 zajęcia w formie online

 

 

 

superwizja grupowa:prow. Artur Kulig sobota:14.45-19.00 niedziela:9.00-19.00zajęcia w formie online

_________________

 

 

 

 

 

jak obok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

warsztat etyczny:prow

prow.Krzysztof Kotrys

sob:9.00-13.15zajęcia w formie online

 

 

seminarium: Integracja podejść w psychoterapii  prow.J.Gliszczyński sobota 14.45-19.00 i niedziela 9.00-19.00 zajęcia w formie online                     ____________________            

 

jak obok

 

 

 

 

 

 

 9-11.04

wykład: Specyfika różnych form psychoterapii prow. Artur Kulig piątek 16.00-20.15 sobota 9.00-13.15 G.Wałów 26 zajęcia online

 

 

 

seminarium: Integracja podejść w psychoterapii  prow.B. Izydorczyk sobota 14.45-19.00 i niedziela 9.00-19.00 Raciborska 13 zajęcia online

 

 

 

 

jak obok

 

 

 

 

 

seminarium: Integracja podejść w psychoterapii  prow.J.Gliszczyński sobota 14.45-19.00 i niedziela 9.00-19.00 G. Wałów 26 zajęcia online

 

 

jak obok

 

 

 

 

 

 

 

seminarium: Integracja podejść w psychoterapii  prow.K. Kotrys sobota 14.45-19.00 i niedziela 9.00-19.00 G. Wałów 26 zajęcia online

 24-25.04.2021r. wykład: Podstawy wiedzy medycznej i farmakoterapii prow. Elżbieta Niziołek i Krzysztof Kotrys sobota:9.00-19.00 niedziela:9.00-19.00 na Snyka 10 ZAJĘCIA DLA NIE LEKARZY zajęcia online jak obok   jak obok
 7-9.05.2021r.

 wykład:Podejście Humanistyczno-egzystencjalne  prow. Witold Simon piątek: 16.00-20.15 sobota: 9.00-19.00 G.Wałów 26 zajęcia online

 

wykład: Psychoterapia dzieci i młodzieży cz.II

prow. Bernadeta Izydorczyk niedziela:9.00-19.00

G.Wałów 26 zajęcia online

jak obok   jak obok

 5-6.06.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

___________

 

 

 

18-19.06.2021r.

wykład: Podstawy wiedzy medycznej i farmakoterapii prow. Elżbieta Niziołek i Krzysztof Kotrys sobota:9.00-19.00 niedziela:9.00-19.00 G.Wałów 26 ZAJĘCIA DLA NIE LEKARZY zajęcia online

 

___________________

 

piątek: 16.00-20.15 i sobota: 9.00-14.00

Ostatnie wykłady w formie online 

wykład piątkowy z Jarosławem Gliszczyńskim sobotni z Krzysztofem Kotrysem

 

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne impreza końcowa Zostaje odwołana

 jak obok

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

 

 

 

jak obok

 

 

 

 

 

 

 


 jak obok

 

 

 

 

 

___________________

 

 

 

 

jak oobk