UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

 

 

Konferencja  „Ciało z waty, ciało z kamienia

– refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA”  

01.06.2018 Kraków

 

 


 

 

 

Ofera pracy dla psychoterapeuty i terapeuty uzależnień

 

 

 


 

 

Konferencja o depresji w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, 24.02.2018

 

 


 

IV WROCŁAWSKA KONFERENCJA

„Szaleństwo? Zaburzenie?”. Granice normy
Wrocław 14-15.04.2018

 


 

Psychoterapeuta w życiu publicznym. Obserwator czy uczestnik?

Warszawa, 24 lutego 2018

 


 

Z przejemnością informujemy, że nasza koleżanka Marzena Twardowska oraz koledzy Andrzej Kłoda i Artur Kulig  w dniu 19 grudnia 2017 roku zdali egzamin i uzyskali status certyfikowanego superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Nowym superwizorom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności oraz sukcesów na nowo-starej drodze zawodowej!

Zarząd ŚSP

 


 

 

Informujemy, że na Zebraniu Walnym Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w dniu 26 listopada 2017 roku – z powodu niskiej frekwencji – nie udało się przeprowadzić głosowania i wyłonić nowego Zarządu. W związku z powyższym zapraszamy na Zebranie Walne w dniu 18.01.2018 (czwartek) o godzinie 11.00 w Gliwicach

przy ul. Górnych Wałów 26A.

 

Plan zebrania:

11.00 – otwarcie Zgromadzenia Walnego i ogłoszenie pierwszego terminu.

11.30 – głoszenie drugiego terminu, przedstawienie sprawozdań merytorycznych i finansowych z upływającej kadencji, przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną ŚSP, przedstawienie kandydatur
i wyłonienie nowego Zarządu.

12.00 – spotkanie naukowe:

 

Sabina Lasok-Chwiedoruk

 

Co w trawie piszczy? BHP psychoterapeuty pracującego z osobą uwikłaną w przemoc w kontekście obowiązujących przepisów
i procedur

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

Zebranie naukowe PTP o/Katowice

 

Krzysztof Troczyński

Sąd koleżeński a kodeks etyczny

 

Katowice, 19.01.2018, godzin 17.30

 


 

Dr Suzette Boon

Warsztat dotyczący psychoterapii zaburzeń dysocjacyjnych  

Katowice,12-13 stycznia 2018 

 


 

Ze smutkiem informujemy, że 17 sierpnia 2017 roku

zaginął w Alpach szwajcarskich 

nasz kolega Krzysztof Grzywocz.


 

 


 

 

Uwaga: Termin zgłoszeń został przedłużony do 31.05.b.r.

V EDYCJA ŚLĄSKIEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII

Trwa nabór do V Edycji Śląskiej Szkoły Psychoterapii, całościowego czteroletniego szkolenia w psychoterapii, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i prowadzonego od dziesięciu lat w Gliwicach. Współorganizowane jest ono przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Polski Instytut Psychodramy oraz Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania “Dąbrówka”.

Podstawowe podejścia nauczane na kursie to podejście psychodynamiczne i psychodrama.

Ukończenie tego kursu daje zarówno możliwość zdawania egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP i STR PTP, jak i uzyskanie certyfikatu asystenta psychodramy Europejskiego i Polskiego Instytutu Psychodramy. Śląską Szkołę Psychoterapii ukończyło dotychczas około 150 osób.

Zapewniamy prowadzenie wszystkich zajęć szkoleniowych przez wysoko kwalifikowanych specjalistów psychoterapii. Szczegóły dotyczące programu, kadry szkoleniowej, kosztów jak również formularz zgłoszeniowy i dane kontaktowe na podstronie Śląskiej Szkoły Psychoterapii.

Termin do którego można zgłaszać się na kurs to 8.05.2017r. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2017r. a rozmowy kwalifikacyjne będą miały miejsce 12 i 13.05.2017r. 

Wszystkie dodatkowe informacje -poza tymi zawartymi na w.w. podstronie- można uzyskać u kierownika kursu Jarosława Gliszczyńskiego pod tel. 603 949 944.

W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby mające ukończone studia na poziomie magisterskim (i conajmniej tytuł magistra) oraz absolwenci medycyny.

Zapraszam

Kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii

Jarosław Gliszczyński

 


 

Wolne miejsca w grupach superwizyjnych 

 

Jedno wolne miejsce w  grupie spotykającej się w poniedziałki (raz w miesiącu) oraz 2 miejsca w grupie spotykającej się w środy (również raz w miesiącu). Zainteresowanych proszę o kontakt z prowadzącym pod tel. 603 949 944 

Jarosław Gliszczyński


 


 

 

Psychodynamiczna superwizja grupowa w Katowicach