UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


 

 

Kongres Psychiatria Medforum 2016

8-10.12.2016 Wisła

 

8.12.2016    Czwartek / Thursday

 

14.00 - 15.30    Sesja inauguracyjna/Opening Session 1
Oficjalne otwarcie Kongresu

Prof. Silvana Galderisi, Włochy - EPA President Elect
Integrated and personalized treatment for people with schizophrenia: focus on elderly patients

Moderacja: Prof. Jerzy Samochowiec
    
15.30 - 15.45    Przerwa/Break
    
15.45 - 17.15    Sesje równoległe/Parallel sessions 2 i 3
Sala/Room 1: Wielochorobowość pacjentów w wieku podeszłym. Podejście holistyczne
Moderacja: Prof. P. Bieńkowski, Prof. T.Parnowski, Dr T.Szafrański
Przedstawienie przypadku klinicznego (chory w wieku podeszłym z wielochorobowością i stosowaną politerapią). Komentarze do przypadku:  
Prof. T. Parnowski: Zaburzenia świadomości, depresja czy nadmierna sedacja?
Prof. P. Bieńkowski: Odrębności farmakologiczne populacji 65+
Dr K. Broczek: Wielochorobowość - spojrzenie geriatry
Dr T. Szafrański: Psychiatryczne aspekty stosowania statyn u osób starszych
Dr A. Borzym: Rola opiekunów w terapii pacjenta w wieku podeszłym
Sesja pod patronatem czasopisma Psychiatra

Sala/Room 2: Psychiatria oparta na doświadczeniu – psychoza w schizofrenii    

Dr S. Murawiec: Psychoza w schizofrenii – jak wyjaśnić działanie leków pacjentowi
Dr I. Patejuk-Mazurek: Schizofrenia – doświadczenia własne z inicjowania leczenia przeciwpsychotycznego
Dr M. Sokół-Szawłowska: Pacjent, który przyjmuje leki przeciwpsychotyczne, ale nigdy nie zgadza się na formę tabletek czy iniekcji długodziałających - opis przypadku

17.15 - 17.30    Przerwa/Break
    
17.30 - 19.00    Sesje równoległe/Parallel sessions 4 i 5
Sala/Room 1: Panel dyskusyjny: terapie pozafarmakologiczne w wieku podeszłym

Neuropsycholog, muzykoterapeuta, rehabilitant, kinezyterapeuta, psychiatra, arteterapeuta
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
Dr M. Kowalczyk: Czy istnieje możliwość skutecznej psychoterapii po 65 r.ż.
Dr hab. A. Gorzkowska: Terapie pozafarmakologiczne w neurologii wieku podeszłego
Mgr D. Grzybowska-Ganszczyk: Interwencja behawioralna celem zwiększenia aktywności osób starszych
    
Sala/Room 2: Nałogi behawioralne - nowe badania
Moderacja: Dr hab. Marek Krzystanek, Dr Andrzej Silczuk
Dr B. Habrat: Tzw. "nałogi behawioralne": pozycja nozologiczna i próba uporządkowania terminologii.
​Dr R. Wojnar, Dr hab. M. Krzystanek: Struktura demograficzna i leczenie pacjentów z uzależnieniem behawioralnym
Dr A. Klimkiewicz: Uzależnienie od internetu: rozpowszechnienie, rozpoznanie i ewolucja objawów
    
19.00 - 19.10    Przerwa/Break
    
19.10 - 20.00    Warsztaty/Workshops 1
1. Nowe perspektywy terapii schizofrenii cz.1 (Leki o przedłużonym działaniu)
2. Wielochorobowość pacjentów w wieku podeszłym.
Wielochorobowość pacjentów w wieku podeszłym. Podejście holistyczne (kontynuacja sesji)
- Komentarze, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi ekspertów
Sesja pod patronatem kwartalnika „Psychiatra"
3. Prof. I. Krupka-Matuszczyk, Dr A. Koźmin-Burzyńska, Dr R. Stepańczak: Hiperbaria i jej zastosowanie w psychiatrii.
4. Dr hab. K. Kucia: Elektrowstrząsy w podeszłym wieku
5. Dr A. Silczuk: Diagnozowanie zaburzeń uprawiania hazardu
6. Dr M.J. Jabłoński, Dr M.Matuszczyk - Lekarze a biznes - czy finansjalizacja medycyny zmienia indywidualne postawy polskich lekarzy?
7. R. Skowronek, C. Chowaniec - Nagły zgon pacjenta w oddziale psychiatrycznym - jak nie trafić z sali chorych do sali sądowej?
    
20.00 - 21.00   Kolacja/Supper
    
21.00    Gala wręczenia Złotych Synaps

9.12.2016    Piątek / Friday

 

8.30 - 9.50    Sesje równoległe/Parallel sessions 6 i 7
Sala/Room 1. Depresja i otępienie - ukryta współchorobowość?
Moderacja: Prof. T. Parnowski
Prof. T. Parnowski: Hipotetyczne mechanizmy współwystępowania depresji i otępienia
Prof. T. Gabryelewicz: Trudności w rozpoznawaniu i różnicowaniu depresji i otępienia
Prof. T. Sobów: Depresja i otępienie - jak leczyć?

Sala/Room 2. Neuropsychologia w dzisiejszej psychiatrii
Moderacja: Dr hab. Marek Krzystanek
Mgr E. Martyniak: Zaburzenia pragmatyki w komunikacji pacjentów chorych na schizofrenię
Dr hab. M. Krzystanek, Dr P. Krzywda: Skuteczność treningów kognitywnych w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii
Prof. A. Borkowska: Wykorzystanie treningów kognitywnych w poprawie funkcji poznawczych osób zdrowych i w "pre MCI"
Dr hab. B.Izydorczyk: Diagnoza psychologiczna impulsywnych i restrykcyjnych objawów a obecność traum relacyjnych i deficytów emocjonalnych w autobiografii osób z anoreksją i bulimią psychiczną (analiza badań własnych)

 

 
9.50 - 10.10    Coffee Break/ Poster session
    
10.10 - 11.30  Sesje równoległe/Parallel sessions 8 i 9
Sala/Room 1. Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie w wieku podeszłym
Moderacja: Dr Krzysztof Krysta
Wykładowcy: K. Bobińska, A. Bratek, K. Courtenay, A. Gutowska
Sesja pod patronatem Sekcji EPA - Mental Health and Intellectual Disabilities (MHID)

Sesja Pochmurna jesień życia
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
Prof. D. Dudek: Skąd nadciągają chmury? Depresja starzeje się wraz z człowiekiem
Prof. J. Rymaszewska: Skąd nadciągają chmury? Depresja i ciało
Prof. J. Aleksandrowicz: Jak rozpędzić chmury. Psychoterapia w wieku podeszłym

    
11.30 - 11.40    Przerwa/Break
    
11.40 - 12.30    Sesje satelitarne/Satellite session 1
    
12.30 - 12.40    Przerwa/Break
    
12.40 - 13.30    Sesje satelitarne/Satellite session 2
    
13.30 - 14.30    Obiad/Lunch
    
14.30 - 16.00    Sesje równoległe/Parallel sessions 10 i 11
Sala/Room 1. Polska psychiatria 2017 - debata konsultantów krajowych

Prof. Piotr Gałecki (psychiatria), Prof. Filip Rybakowski (psychiatria dzieci i młodzieży), Prof. Zbigniew Lew-Starowicz (seksuologia), Dr hab. Bernadetta Izydorczyk (psychologia kliniczna), Prof. Agata Szulc (Prezes PTP), Prof. Andrzej Rajewski (Past-Prezes PTP), .
Przewidujemy udział przedstawicieli MZ, NFZ

Room 2. Sesja European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)


16.00 - 16.20    Przerwa/Break
    
16.20 - 17.50
    Sesje sponsora platynowego
    
17.50 - 18.10    Przerwa/Break
    
18.10 - 19.00    Warsztaty/Workshops 2

1. Psychiatria w mediach i polityce: Jak przekonać do swoich racji nie dając się wykorzystać (cz.1).
T. Szafrański: Sanizm, czyli jak psychiatrzy podsycają ksenofobię
J. Domaniewski: Lista grzechów głównych, czyli jak psychiatrzy budują swój nieprawdziwy wizerunek

2. Dr J. Bil: Architektura dla osób z zespołami otępiennymi.
3. Nowe perspektywy terapii schizofrenii. cz.2
4. Dr hab. B. Łabuz-Roszak, Dr hab. P. Gorczyca: Rehabilitacja psychiatryczna i neurologiczna w psychogeriatrii.
5. Warsztat: Prof. M. Janas-Kozik, Prof. A. Czernikiewicz
6. A. Rojewska-Nowak - Terapia tańcem i ruchem - Improwizacje Psychomotoryczne Tańca Wewnętrznego (IPTW©)


English track: International session for medical students and young doctors.
Combining scentific research and clinical work in psychiatry. Prof. J. Thome (Germany)
    
19.00 - 19.10    Przerwa/Break
    
19.10 - 20.00    Warsztaty/Workshops 3

1. Psychiatria w mediach i polityce: Jak przekonać do swoich racji nie dając się wykorzystać (cz.2).
Co nam grozi ze strony mediów, czyli jak przeciwnika zamienić w sojusznika?
Co nam grozi ze strony polityki, czyli jak nie zostać narzędziem?
(symulacja kontaktu z dziennikarzem, dyskusja z udziałem uczestników, lista wskazań jako efekt warsztatu)

2. Dr J. Bil, Dr hab. P. Gorczyca: Architektura neuromorficzna - Kreowanie terapeutycznego środowiska szpitali psychiatrycznych
3. Dr hab. F. Rybakowski: Warsztat komisji ds autyzmu: Neurobiologia i farmakoterapia autyzmu.
4. Dr M. Feldman: Zapomniane, lekceważone i nieznane a ważne choroby w praktyce psychiatrycznej.
5. I. Krupka-Matuszczyk: Agresja w wieku podeszłym diagnozowanie i terapii.

English track: International session for medical students and young doctors.
    
20.00 - 21.00    Kolacja/Supper    

 

10.12.2016    Sobota / Saturday

 

8.30 - 10.00    Sesje równoległe/Parallel sessions 12, 13 i 14

Sala/Room 1. Seksualność seniorów
Moderacja: Prof. Zbigniew Lew-Starowicz, Dr Robert Kowalczyk, Dr hab. Michał Lew-Starowicz
Prof. Z. Lew-Starowicz: Zaburzenia seksualne w starszym wieku
Dr R. Kowalczyk: Miłość i seks w wieku dojrzałym
Dr hab. Michał Lew-Starowicz: Aktywność seksualna a długowieczność

Sala/Room 2. Ustawa o zawodzie lekarza - o czym nie pamiętają psychiatrzy.
Moderacja: Robert Pudlo

Sala/Room 3. English track: International session for medical students and young doctors.


    
10.00 - 10.20     Przerwa/Break
    
10.20 - 11.50    Sesje równoległe 15 i 16
Sala/Room 1. Dieta seniora
Moderacja: Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Prof. Jerzy Samochowiec
Prof. J. Vetulani: Przez żołądek do mózgu i vice versa. Oś mózg-trzewia
Dr hab. H. Juchnowicz-Karakuła: Eliksir doktora Fausta - możliwości neuroprotekcji mózgu
Dr hab. L. Ostrowska: Czy należy odchudzać ludzi w podeszłym wieku?

Sala/Room 2. English track: International session for medical students and young doctors.


    
11.50 - 12.30    Zakończenie i podsumowanie Kongresu / End of the Congress
    
12.30 - 14.00    Otwarte Zebranie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego