UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
 

Procedura ubiegania się przez instytucje świadczące usługi w zakresie psychoterapii
o rekomendację Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów


Przez instytucję rozumie się zespół psychoterapeutyczny, posiadający program terapii określonej grupy pacjentów

 


1) Złożenie pisemnego wniosku zawierającego opis świadczonych usług w zakresie psychoterapii oraz opis kwalifikacji personelu.

 
2) Wizytacja przez upoważnione przez zarząd Stowarzyszenia osoby (z których co najmniej jedna ma uprawnienia superwizora) i wydanie pisemnej opinii.

 
3) Rozpatrzenie wniosku przez zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

 
4) Kryteria, jakie powinna spełniać instytucja ubiegająca się o rekomendację: 

  • zespół korzysta z regularnych superwizji z superwizorem zewnętrznym;

  • zespół odbywa regularne zebrania kliniczne,

  • osoby wykonujące świadczenia w zakresie psychoterapii mają uprawnienia psychoterapeuty lub są w trakcie szkolenia w tym kierunku,

  • członkiem zespołu jest przynajmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta i pełni on funkcję leadera zespołu

5) Rekomendacja może być poddana weryfikacji decyzją zarządu, na wniosek członka Stowarzyszenia. W sytuacji, kiedy zespół nie spełnia ww. kryteriów zarząd podejmuje decyzję o cofnięciu rekomendacji.

 
6) Instytucja, która uzyskała rekomendację

a) Otrzymuje potwierdzający ją dokument i ma prawo używać określenia „rekomendowana przez Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów”.

b) Winna informować zarząd Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, czy instytucja nadal spełnia kryteria rekomendacji (co 2 lata).

 

 

Opłata za przeprowadzenie procedury rekomendacji wynosi 300 PLN