UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij


VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii
pt. „Oblicza lęku w psychoterapii”
odbędą się 23-24 listopada 2024 roku we Wrocławiu
Miejsce warsztatów: Budynek Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
Swoją obecność zapowiedzieli m.in.: Regina Renn, Katarzyna Prot-Klinger,
Lidia Popek, Łukasz Müldner-Nieckowski
Komitet programowy: Katarzyna Ćwirko-Kusztan - przewodnicząca, Jarosław
Gliszczyński, Krzysztof Kotrys, Artur Kulig, Maria Marquardt, Krystyna
Węgłowska-Rzepa, Marek Tomaszewski.
Komitet organizacyjny: Mateusz Kolaszkiewicz (przewodniczący), Joanna
Babińska, Magdalena Turowicz, Antonina Mamet, Adam Bułacz, Agnieszka Polańska,
Robert Trzop
VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii są zadedykowane pamięci naszego nieżyjącego
Kolegi: Profesora Krzysztofa Małyszczaka, który był pomysłodawcą tytułu konferencji
i przez większość swojego życia zawodowego zajmował się pojęciem lęku w
psychiatrii i psychoterapii. Stworzył i był wieloletnim kierownikiem Zakładu
Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu
Medycznego, we Wrocławiu, w którym mieści się Oddział Leczenia Nerwic.
Lęk jest najbardziej rozpowszechnionym objawem psychopatologicznym,
pojawiającym się u dzieci, młodzieży i dorosłych, występującym w zaburzeniach
nastroju, nerwicowych, seksualnych, w chorobach psychicznych. Lęk należy odróżnić
od strachu, który wywołany jest realnym zagrożeniem. Lęk jest nieprzyjemnym
stanem emocjonalnym, pozbawionym obiektu, charakteryzującym się przeżywaniem
obawy, nasilonego stresu, często wyrażającym się w postaci objawów
psychosomatycznych. W teorii Freuda lęk działa jako rodzaj sygnału
niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się pojawić, jeśli nieświadome
pragnienia zostaną zrealizowane.
Lęk dotyczy sytuacji wyobrażeniowych i wynika często z wcześniejszych negatywnych
doświadczeń, przeżyć i traum danego człowieka. Pacjenci, psychiatrzy i
psychoterapeuci miewają trudności z dookreśleniem z czego wynikają objawy lęku,
dlatego dopiero poznanie pacjenta, jego historii życia, sposobów radzenia sobie w
życiu z różnymi doświadczeniami pozwala dotrzeć do przyczyn jego zaburzeń.
Zapraszamy do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci
trzygodzinnych lub półtoragodzinnych warsztatów dotyczących lęku w
różnych zaburzeniach i chorobach psychicznych u: dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz w okresie starzenia się.
Treść zgłoszenia uczestnictwa czynnego powinna zawierać: krótkie przedstawienie
autora (kwalifikacje, miejsce pracy, obszar zainteresowań) oraz tytuł i streszczenie
propozycji warsztatu. (do 900 znaków).
Zgłoszony temat zostanie poddany przez Komitet Programowy kwalifikacji co do
zgodności z programem konferencji i zawartością merytoryczną, o czym autor
zostanie powiadomiony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Swoje propozycje
należy nadsyłać do 29 lutego 2024 roku na adres: warsztaty2024@gmail.com
OPŁATY
Opłaty
Płatność
do
30.09.2024r.
Płatność
od
1.10.2024
Płatność
po
15.11.2024r.
Uczestnicy
750 850 950
Członkowie Śląskiego i Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Psychoterapeutów
680 750 850
Osoba w trakcie całościowego szkolenia
psychoterapeutycznego 700 750 850
Studenci i studenci członkowie wspierający
Śląskie i Dolnośląskie Stowarzyszenia
Psychoterapeutów
600 680 780
Podstawa zniżki:
a) Student (proszę wpisać w formularzu zgłoszeniowym nazwę uczelni oraz kierunek
studiów, proszę załączyć do zgłoszenia skan legitymacji studenckiej),
b) Członek ŚSP lub DSP (mający opłacone składki),
c) Osoba w trakcie szkolenia (proszę wpisać nazwę kursu całościowego, proszę
załączyć do zgłoszenia skan zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu).
Numer rachunku bankowego do wpłacania opłat konferencyjnych:
ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1298 1000 0024 1344 5087
Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek ,,opłata za udział
w VIII Śląskich Warsztatach Psychoterapii''.
Formularz prosimy wysyłać na adres e-mail: warsztaty2024@gmail.com
W razie wątpliwości, pytań prosimy kontaktować się z Mateuszem
Kolaszkiewiczem: 535436219, m.kolaszkiewicz@gmail.com
Więcej informacji na stronach internetowych:
Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:
www.psychoterapia-silesia.org.pl/
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:
http://psychoterapia-wroclaw.org/
BAZA NOCLEGOWA
1. Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 53/57
50-032 Wrocław, tel: +48 717870000
e-mail: wroclaw@scandichotels.com
2. Hotel Polonia, ul. Piłsudskiego 66
50-020 Wrocław, tel: +48 71 343 10 21
e-mail: recepcja@poloniawroclaw.pl
2. Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26
53-302 Wrocław, tel. 717830300
3. www.booking.com
Apartamenty-Wrocław
Komitet Programowy Śląskich Warsztatów Psychoterapii

VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii

 

pt. „Oblicza lęku w psychoterapii”

 

odbędą się 23-24 listopada 2024 roku we Wrocławiu

 


Miejsce warsztatów: Budynek Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń

Naukowo-Technicznych NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

 

Swoją obecność zapowiedzieli m.in.: Regina Renn, Katarzyna Prot-Klinger,

Lidia Popek, Łukasz Müldner-Nieckowski


Komitet programowy: Katarzyna Ćwirko-Kusztan - przewodnicząca, Jarosław

Gliszczyński, Krzysztof Kotrys, Artur Kulig, Maria Marquardt, Krystyna

Węgłowska-Rzepa, Marek Tomaszewski.


Komitet organizacyjny: Mateusz Kolaszkiewicz (przewodniczący), Joanna

Babińska, Magdalena Turowicz, Antonina Mamet, Adam Bułacz, Agnieszka Polańska,

Robert Trzop

 

VIII Śląskie Warsztaty Psychoterapii są zadedykowane pamięci naszego nieżyjącego

Kolegi: Profesora Krzysztofa Małyszczaka, który był pomysłodawcą tytułu konferencji

i przez większość swojego życia zawodowego zajmował się pojęciem lęku w

psychiatrii i psychoterapii. Stworzył i był wieloletnim kierownikiem Zakładu

Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu

Medycznego, we Wrocławiu, w którym mieści się Oddział Leczenia Nerwic.

 

Lęk jest najbardziej rozpowszechnionym objawem psychopatologicznym,

pojawiającym się u dzieci, młodzieży i dorosłych, występującym w zaburzeniach

nastroju, nerwicowych, seksualnych, w chorobach psychicznych. Lęk należy odróżnić

od strachu, który wywołany jest realnym zagrożeniem. Lęk jest nieprzyjemnym

stanem emocjonalnym, pozbawionym obiektu, charakteryzującym się przeżywaniem

obawy, nasilonego stresu, często wyrażającym się w postaci objawów

psychosomatycznych. W teorii Freuda lęk działa jako rodzaj sygnału

niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się pojawić, jeśli nieświadome

pragnienia zostaną zrealizowane.

Lęk dotyczy sytuacji wyobrażeniowych i wynika często z wcześniejszych negatywnych

doświadczeń, przeżyć i traum danego człowieka. Pacjenci, psychiatrzy i

psychoterapeuci miewają trudności z dookreśleniem z czego wynikają objawy lęku,

dlatego dopiero poznanie pacjenta, jego historii życia, sposobów radzenia sobie w

życiu z różnymi doświadczeniami pozwala dotrzeć do przyczyn jego zaburzeń.

 

Zapraszamy do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci

trzygodzinnych lub półtoragodzinnych warsztatów dotyczących lęku w

różnych zaburzeniach i chorobach psychicznych u: dzieci, młodzieży,

dorosłych oraz w okresie starzenia się.


Treść zgłoszenia uczestnictwa czynnego powinna zawierać: krótkie przedstawienie

autora (kwalifikacje, miejsce pracy, obszar zainteresowań) oraz tytuł i streszczenie

propozycji warsztatu. (do 900 znaków).

Zgłoszony temat zostanie poddany przez Komitet Programowy kwalifikacji co do

zgodności z programem konferencji i zawartością merytoryczną, o czym autor

zostanie powiadomiony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Swoje propozycje

należy nadsyłać do 29 lutego 2024 roku na adres: warsztaty2024@gmail.com

 

 

 

 

 

 

OPŁATY

 

 

 

 

 

 


Opłaty

 

Opłaty

Płatność

do

30.09.2024r.

Płatność

od

1.10.2024

Płatność

po

15.11.2024r.

Uczestnicy 750 850 950

Członkowie Śląskiego i Dolnośląskiego

Stowarzyszenia Psychoterapeutów                      

680 750 850

Osoba w trakcie całościowego szkolenia

psychoterapeutycznego

700 750 850

Studenci i studenci członkowie wspierający

Śląskie i Dolnośląskie Stowarzyszenia

Psychoterapeutów

600 680 780

 

 

Podstawa zniżki:

a) Student (proszę wpisać w formularzu zgłoszeniowym nazwę uczelni oraz kierunek

studiów, proszę załączyć do zgłoszenia skan legitymacji studenckiej),

b) Członek ŚSP lub DSP (mający opłacone składki),

c) Osoba w trakcie szkolenia (proszę wpisać nazwę kursu całościowego, proszę

załączyć do zgłoszenia skan zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu).

Numer rachunku bankowego do wpłacania opłat konferencyjnych:

ING Bank Śląski S.A. 39 1050 1298 1000 0024 1344 5087

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, ul. Górnych Wałów 27A, 44-100 Gliwice

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz dopisek ,,opłata za udział

w VIII Śląskich Warsztatach Psychoterapii''.

Formularz prosimy wysyłać na adres e-mail: warsztaty2024@gmail.com

W razie wątpliwości, pytań prosimy kontaktować się z Mateuszem

Kolaszkiewiczem: 535436219, m.kolaszkiewicz@gmail.com

Więcej informacji na stronach internetowych:

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:

www.psychoterapia-silesia.org.pl/

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów:

http://psychoterapia-wroclaw.org/

 

BAZA NOCLEGOWA

1. Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 53/57

50-032 Wrocław, tel: +48 717870000

e-mail: wroclaw@scandichotels.com

2. Hotel Polonia, ul. Piłsudskiego 66

50-020 Wrocław, tel: +48 71 343 10 21

e-mail: recepcja@poloniawroclaw.pl

2. Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26

53-302 Wrocław, tel. 717830300

3. www.booking.com

Apartamenty-Wrocław

 

Komitet Programowy Śląskich Warsztatów Psychoterapii