UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

III ŚLĄSKIE WARSZTATY PSYCHOTERAPII

 „PSYCHOTERAPIA WOBEC DOŚWIADCZENIA TRAUMY”

WROCŁAW 23-24.11.2013r.

 

Organizatorzy:

Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów,

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

 

 

 

Komitet honorowy:  prof. dr. hab. Bogdan De Barbaro,prof. dr. hab. Czesław Czabała

 

Komitet programowy:  Jarosław Gliszczyński – przewodniczący, Krzysztof Kotrys, Katarzyna Ćwirko – Kusztan, Adela Barabasz, Krzysztof Małyszczak, Izabela Kałka

 

Komitet organizacyjny: Krzysztof Małyszczak –przewodniczący, Marek Tomaszewski, Maria Nowak, Maciej Wójcik, Zbigniew Wajda, Agnieszka Izydorczyk

 

Patronaty:

Maraszałek Województwa Dolnośląskiego

Charaktery

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

SOBOTA 23.11.2013

 

 

8.00 – 9.00  Rejestracja uczestników

9.15              Otwarcie Konferencji III Śląskie Warsztaty Psychoterapii

 

 

09.30 – 13.30         Sesje plenarne:

 

 1. Barbara Jakel: „Psychoterapia traum prewerbalnych ze szczególnym uwzględnieniem traumy prenatalnej i porodowej. Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Porodowej”
 2. Pan Profesor Bogdan De Barbaro: „Trauma transgeneracyjna” 
 3. Katarzyna Walewska: „Doświadczenia z pracy z traumą  naruszania przestrzeni  intymnej w adolescencji, skutki dla rozwoju z perspektywy pracy z dorosłymi”
 4. Krzysztof Małyszczak : „Neurobiologia urazu psychicznego”
 5. Pan Profesor Czesław Czabała: „ Czy psychoterapia traumy jest czymś specyficznym?”

 

13.30 – 15.00     Przerwa obiadowa

 

15.00 – 18.30     Sesje tematyczne i  warsztatowe (prowadzone równolegle)

 

Sesje tematyczne

 

 1. „Doświadczenie traumy spowodowanej rzeczywistym wydarzeniem”
  1. Marek Tomaszewski: „Implikacje diagnostyczne i orzecznicze w kontekście: charakter wydarzenia traumatycznego versus predyspozycje osobowościowe”
  2. Katarzyna Mykita: „Interwencja kryzysowa i psychoterapia krótkoterminowa"

 

      2. Różne podejścia do pracy z traumą – część I”

 

 1. Roman Ciesielski: „Koncepcja mikrotraumy i konfliktu w ujęciu psychoterapii pozytywnej w-g Nossrata Peseschkiana”
 2. Anna Trzcieniecka-Green:  „Metody pracy z traumą w stanach zmienionej świadomości”.

 

Sesja warsztatowa:

do wyboru któryś z warsztatów:

 

1. Jarosław Gliszczyński „Psychodrama w pracy z traumą”.

2. Katarzyna Ćwirko-Kusztan, Ewa Pisarska -  „Wpływ traumy wczesnodziecięcej na kształtowanie się osobowości”.

3. Barbara Jakel - „Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Porodowej- przykłady pracy klinicznej”.

4. Zbigniew Wajda, Robert Radwański - „Powtarzane dopóki nie opowiedziane – ślady traumy dziecięcej w dorosłości”.


5. Piotr Kędziora -  „Specyfika pracy terapeutycznej w zaburzeniach traumatycznych z pacjentem służb mundurowych”.


6. Joanna Wolak - Cieplucha, Robert Trzop - „Trauma w psychoterapii – doświadczenie teraźniejsze a wspomnienie sprzed lat”.

 Ok. 19.30  Bankiet


NIEDZIELA 24.11.2013

 

9.00 – 12.30   Sesje tematyczne i  warsztatowe (prowadzone równolegle)

 

Sesje tematyczne:

 

 1. „Trauma rzeczywista czy trauma wyobrażona?”
  1. Agnieszka Widera Wysoczańska: "Zasady diagnozy i psychoterapii z osobami, które doświadczyły w dzieciństwie interpersonalnej traumy zdrady"
  2. Jarosław Gliszczyński: „ Prześladowca, ofiara, wybawca – Trójkąt Bermudzki traumy"

 

       2. Różne podejścia do pracy z traumą – część II”

 

 1. Krystyna Kowalska, Marta Dąbrowska, Roman Knosal: „Praca nad traumą w terapii uzależnień”
 2. Artur Kulig: „Praca terapeutyczna z pacjentami z doświadczeniem wczesnej traumy-ujęcie integracyjne”
 3. Ryszard Chłopek: „Trauma, która trwa – praktyczne, etyczne i prawne aspekty pracy z rodziną z problemem przemocy”.

 

 

Sesja warsztatowa:

do wyboru któryś z warsztatów:


1. Roman Ciesielski -  „Dialog otwarty oparty o sieci społeczne w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego – wprowadzenie do metody”.


2. Anna Trzcieniecka Green, Ewa Siatka -  „Praca z traumą w hipnozie. Ponowna integracja self”. 


3. Elżbieta Pakocy - „Praca z traumą i jej skutkami – TRE ( Trauma Releasing Exercises)”.


4. Aneta Pawłowska-Okowiak, Agnieszka Waniczek -  "Doświadczenie traumy u osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin”.


5. Katarzyna Nowak, Łukasz Dracz -  „Elementy diagnozy i psychoterapii dziecka po przemocy seksualnej”.


13.00 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji