UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Program Konferencji IV Śląskie Warsztaty Psychoterapii – Wyzwania psychoterapii

Gliwice, 21-22 listopada 2015

 

 

Sobota (21.11.2015)

a) rejestracja uczestników 8.30 – 9.30

 

b) sesja plenarna: sobota od 9.30 do 13.30

         prof. Krzysztof Małyszczak (9.30-10.15) – Somatyczne zespoły czynnościowe

         prof. Andrzej Cechnicki (10.15-11.00) – Zrozumieć ,,niezrozumiałe'' - wprowadzenie

do psychoterapii psychoz

                        Przerwa kawowa: 11.00-11.15

         Jarosław Gliszczyński (11.15-12.00) - Psychoterapia wobec problematyki pierwotnych deficytów

          Katarzyna Ćwirko-Kusztan (12.00-12.45) -  Szaleństwo ciała - ciało jako narrator wewnętrzności

 

c) sesja warsztatowa 15.30 do 18.30

 

Ciało w psychoterapii - sesja tematyczna

1) Maria Zegarlicka-Poręba - Anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny wieku dojrzewania

2) Karolina Zalewska - Derealizacja i depersonalizacja a poszukiwanie Ja u młodych dorosłych

3) Mirosław Giza - Ciało w psychoterapii – iluzja czy prawda?

 

Warsztat: Anna Bielańska - W cieniu psychozy - psychoterapia osób z głębszymi zaburzeniami

psychicznymi [brak miejsc]


Warsztat: Anna Kazimierczyk-Słomka -  Terapia pary a mit miłości romantycznej


Warsztat: Michał Trojnar - Męska przemoc wobec kobiet w bliskich relacjach


Warsztat: Anna Brandt - Psycholog od kołyski? Mały pacjent na kozetce psychoterapeuty


Warsztat: Grzegorz Olesiak – Trudny Pacjent w relacji psychoterapeutycznej


Warsztat: Marta Nowak-Kulpa – Rekonstrukcja psyche-specyfika pracy psychoterapeutycznej

z pacjentami w procesie przeszczepu twarzy


Warsztat: Kaflik Ireneusz – Wpływ biografii terapeuty na pacjenta, klienta i odwrotnie


d) bankiet od 19.30

 

 

Niedziela (22.11.2015)

 

e) Sesja plenarna 9.30 – 10.30: prof. Bogdan de Barbaro – Terapia rodzinna - pułapki i wyzwania.

przerwa kawowa 10.30-11.00

f) Sesje warsztatowe 11.00-14.00

 

Granice psychiatrii i psychoterapii - sesja tematyczna

1) Krzysztof Kotrys - Poczucie ciągłości JA w psychoterapii pacjentów ze spektrum zaburzeń

afektywnych dwubiegunowych

2) Małgorzata Kowalcze - Psychoterapia osób uzależnionych – dlaczego, dla kogo i jaka?

3) Andrzej Kłoda, Marzena Twardowska, Edyta Życińska - Możliwości, przekonania, doświadczenia:

leczenie zaburzeń i chorób psychicznych z wpółwystępującym używaniem/nadużywaniem

substancji psychoaktynych

 

Warsztat: Magdalena Pozarzycka,Konrad Markiewicz - Pacjent pod obstrzałem instytucji – pomiędzy

sądem, pomocą społeczną a psychoterapią – czy w takim ogniu walki możliwa jest dobra terapia?

Co jest jej rolą? Kim musi, kim może, a kim nie powinien być psychoterapeuta?

 

Warsztat: Ryszard Chłopek, Anna Kominek - Schizofrenia dzika i schizofrenia oswajana

– psychoterapia małżeńska w kontekście rozpoznania schizofrenii paranoidalnej u jednego

z partnerów


Warsztat: Agnieszka Kolano i Joanna Bijok - Pacjent uzależniony z zaburzeniami

współistniejącymi – od problemów diagnostycznych do właściwej psychoterapii


Warsztat: Izydorczyk Bernadetta – Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w zaburzeniach odżywiania


Warsztat: Gliszczyński Jarosław -  Praca z problematyką deficytów pierwotnych w oparciu

o poszerzoną rzeczywistość w psychodramie


Warsztat: Artur Kulig - Praca terapeutyczna z wczesną traumą [brak miejsc]


Warsztat: Barbara Krzysztoń – „Z biegiem dni, z biegiem lat…” Jak zmienia się postrzeganie

własnych zasobów i ograniczeń  psychoterapeuty poprzez pryzmat doświadczeń zawodowych?


Warsztat: Maciej Wójcik i Maja Biała - Przeciwprzeniesienie w psychoterapii grupowej

 

g) Przerwa kawowa: 14.00-14.30

 

h) Posumowanie i zakończenie konferencji – 14.30-15.30.