UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Kadencja obecnego Zarządu właśnie się kończy. Niebawem ogłosimy termin Zebrania Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego. Odbędzie się ono wiosną w formie on-line.

Zgodnie ze statutem PTP ogłaszamy początek kampanii wyborczej do władz Oddziału w Katowicach. Osoby chcące publikować swoje materiały wyborcze mogą je nadsyłać na adres: ryszard.chlopek@wp.pl - będą one zamieszczane na stronie PTP o/Katowice (odpowiedzialność
za treść, jest po stronie osób zgłaszających publikacje wyborcze).

W ostatnich wyborach udział członków w Walnym Zebraniu Wyborczym był tak nikły, że nie udało się wyłonić pełnego składu Zarządu PTP o/Katowice. Po kliku miesiącach zorganizowaliśmy kolejne zebranie Walne Wyborcze - ale tylko jedna osoba zgłosiła chęć pracy w Zarządzie. Wybraliśmy i ją, ale i tak byliśmy w gruncie rzeczy niestatutowym, niepełnym Zarządem.
Przez całą kadencję brakowało nam jednej osoby - i formalnie, i merytorycznie.

Aby uniknąć powtórzenia się takiej sytuacji zwracamy się z apelem:

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! - zaangażujcie się! Weźcie udział w najbliższym Zebraniu Walnym Sprawozdawczo - Wyborczym! Kandydujcie!

Potrzebujemy wyłonić:

  • przewodniczącego lub przewodniczącą oddziału,

  • od 4. do 10. członków i członkiń Zarządu,

  • od 3. do 5. członków i członkiń Komisji Rewizyjnej.

Członkowie obecnego Zarządu pełnią swoje funkcje już 2. i 3. kadencję. Praca we władzach PTP o/Katowice była dla nas cennym doświadczeniem rozwojowym. Ale zmęczyliśmy i nie planujemy kandydować. Zostawiamy oddział w znakomitej sytuacji finansowej oraz z przyzwoicie uporządkowaną dokumentacją.

Jednocześnie boimy się, aby nie powtórzyła się sytuacja sprzed 3. lat, kiedy nie było chętnych
do pracy we władzach Oddziału. Nasz Odział jest jednym z największych w kraju - liczy około pół tysiąca członków. Wszyscy Państwo, którzy jesteście członkami zwyczajnymi (tzn. posiadacie wykształcenie psychologiczne) macie bierne i czynne prawo wyborcze - możecie i głosować,
i kandydować. Wierzymy, że wśród tak dużej liczby psychologów znajdą się ludzie gotowi wziąć odpowiedzialność za Oddział.

Jeżeli nie uda się wyłonić nowych władz - naszemu Oddziałowi grozi likwidacja. Taka sytuacji niesie ze sobą szereg trudności. Na przykład osoby starające się uzyskanie różnych rekomendacji nadawanych przez PTP (np. licencji trenerskiej czy certyfikatu psychoterapeuty) - mogą napotkać kłopoty z pozyskiwaniem zaświadczeń o przynależności do Towarzystwa i niezaleganiu ze składkami.

Warto mieć swój odział! Jego los jest teraz w Państwa rękach!

 

Ryszard Chłopek

 

Zastępca Przewodniczącej PTP o/Katowice