UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

 

 

Szanowni Państwo, Członkinie i Członkowie Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Zapraszamy Wszystkich na spotkanie z przedstawicielami grupy roboczej ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty, które odbędzie się 12.05.2024 r. o godzinie 18:00. Grupa reprezentuje znaczącą większość (blisko 40 stowarzyszeń, tj. 74% środowiska psychoterapeutów). Reprezentanci Towarzystw zrzeszonych w grupie przedstawią informacje o podstawowych założeniach projektu. Postaramy się też odpowiedzieć na liczne niepokoje i przekłamania, które pojawiły się w sferze publicznej w związku z ustawą. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 18.00. Link do połączenia Zoom otrzymacie Państwo w kolejnej wiadomości. Będzie on również dostępny na Facebooku Grupy Roboczej.

Potrzeba uregulowania naszego zawodu wybrzmiewa w ostatnich latach bardzo wyraźnie. Politycy deklarują zamiar uchwalenia i wprowadzenia ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Stało się jasne, że jeżeli chcemy, aby brano pod uwagę naszą perspektywę, musimy przedstawić własne propozycje. Różne grupy podjęły się opracowania regulacji i przygotowania projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Nie ma projektu, który zadowoli wszystkich, ale bardzo ważne jest abyście Państwo zapoznali się wnikliwie z proponowanymi rozwiązaniami, gdyż zdefiniują one rangę naszego zawodu na lata. To, czy będziemy mieli wpływ na nasz zawód, czy też będziemy zależni od urzędników lub osób wykonujących zawody medyczne, zależy w dużej mierze od świadomości i poparcia w naszym własnym środowisku.

Ustawa, którą ostatecznie przyjmie Parlament, wpłynie na życie każdego z nas. Określi, kto będzie decydował o jakości kształcenia, warunkach uzyskania prawa do wykonywania zawodu oraz o zasadach stosowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z możliwością odebrania prawa do wykonywania zawodu. Tytuł „psychoterapeutka” i „psychoterapeuta” będzie chroniony, co oznacza, że nie będzie można wykonywać zawodu psychoterapeuty bez uprawnień. W interesie każdej i każdego z nas jest aktywne śledzenie potwierdzonych informacji o proponowanych przepisach, aby nie narazić się na poważne konsekwencje w niedalekiej przyszłości.

Materiały, które przygotowujemy, prezentują przede wszystkim propozycję Grupy Roboczej. Dostępne jest też porównanie głównych różnic między projektami, które zostały przedłożone Przewodniczącej Zespołu Parlamentarnego Pani Marcie Golbik (projekt Grupy Roboczej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Konsultacje projektu pozwoliły zebrać nam różne komentarze płynące z Państwa strony i wstępnie zapoznać się z pytaniami i obawami, jakie Państwu towarzyszą. Staraliśmy się sformułować zapisy tak, aby w sposób bezpieczny przeprowadziły wszystkich przez proces zmian, zachowując ciągłość szkolenia i uznanie obecnych uprawnień. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na konstrukcję ustawy przepisy mogą być rozrzucone w różnych miejscach i spójne zapoznanie się z nimi może być trudne. Aby to ułatwić:

 • Zapraszamy Państwa na Facebooka Grupy Roboczej. Załączamy listę opublikowanych do tej pory postów, które zostały uporządkowane według trzech kategorii:
  • I Informacje o projekcie.
  • II Informacje o grupie roboczej.
  • III Media o regulacji zawodu psychoterapeuty i o projekcie Grupy Roboczej.
 • Przygotowaliśmy asystenta Grupy Roboczej, który odpowiada na pytania dotyczące projektu.
 • Organizujemy narady wewnątrz stowarzyszeń.
 • Przygotowujemy podcasty, wywiady i spotkania online, prezentujące odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz główne założenia projektu.

Do wszystkich materiałów macie Państwo na bieżąco dostęp na Facebooku Grupy.


W imieniu Grupy Roboczej,

Edyta Biernacka

Anna Grzelka

Łukasz Müldner-Nieckowski

I Informacje o projekcie:

 • „Dlaczego tworzymy projekt ustawy uwzględniający wszystkie podejścia terapeutyczne?” – 20.12.2023 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122097828380160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • “List Grupy Roboczej dotyczący wyboru legislacji zawodu psychoterapeuty” – 21.12.2023 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122098285442160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Psychoterapeuta – zawód zaufania publicznego” – 23.01.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122116865990160815&set=pcb.122116867514160815&locale=pl_PL

 • „Spotkanie Parlamentarne Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty” – 26.01.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122118047750160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Główne założenia PROJEKTU USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY” – 26.01.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122118119930160815&set=pcb.122118121148160815&locale=pl_PL

 • „MEMORANDUM DZP dla Grupy Roboczej Stowarzyszeń Zrzeszających Psychoterapeutów” – 27.01.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122118243728160815&set=pcb.122118246200160815&locale=pl_PL

 • „Informacja dla psychoterapeutów – USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM PSYCHOTERAPEUTÓW” – 07.02.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122121172700160815&set=pcb.122121173360160815&locale=pl_PL

 • „Pełna treść projektu Ustawy wypracowanego przez członków Grupy Roboczej” – 06.03.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122127641126160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Dlaczego potrzebujemy samorządu? – Psychoterapeuta jako zawód zaufania publicznego” – 18.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122130248540160815&set=pcb.122130248870160815&locale=pl_PL

 • „Zasad autonomii” – 23.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122130248540160815&set=pcb.122130248870160815&locale=pl_PL

 • „Zasada współdziałania” – 25.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122132305004160815&set=pcb.122132305280160815&locale=pl_PL

 • „Asystent AI odpowiadający na pytania dotyczące Ustawy” – 08.04.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122135770460160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Porównanie projektu Ustawy Grupy Roboczej z projektem Ustawy PTTPB” – 13.04.2024 r.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122136818840160815&set=pcb.122136819200160815&locale=pl_PL

 • „Przejście z obecnej struktury do struktury samorządu” – 27.04.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122139713210160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Ścieżka rozwoju w zawodzie psychoterapeuty wg Ustawy Grupy Roboczej” – 30.04.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122140297418160815&id=61554824460410&ref=embed_postII Informacje o Grupie Roboczej:

 • „Kto uczestniczy w pracach Grupy Roboczej” – 17.01.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122115386246160815&set=a.122100819278160815&locale=pl_PL

 • „Oświadczenie Grupy Roboczej dotyczące funkcjonowania funpage” – 05.02.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122120647124160815&set=a.122100819278160815&locale=pl_PL

 • „Rekomendacja dr n. med. Łukasza Muldnera-Nieckowskiego na stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychoterapii” – 03.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122126900456160815&set=pcb.122126900804160815&locale=pl_PL

 • „List poparcia dla kandydatury dr n. med. Łukasza Muldnera-Nieckowskiego na stanowisko Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychoterapii” – 03.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122126901980160815&set=pcb.122126902196160815&locale=pl_PL

 • „Ustalenia dotyczące poszerzenia grona pracujących nad Ustawą psychoterapeutów” – 05.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122127199142160815&set=a.122100819278160815&locale=pl_PL

 • „Lista stowarzyszeń, które dołączyły do pracy nad Ustawą” – 12.03.2024 r.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122128711754160815&set=a.122100819278160815&locale=pl_PLIII Media o regulacji zawodu psychoterapeuty i projekcie GR:

 • „Wywiad w pulsmedycyny.pl z Łukaszem Müldnerem-Nieckowskim” – 21.12.2023 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122098320542160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Artykuł w pulsmedycyny.pl dotyczący Spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty” – 04.02.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122120481248160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Artykuł w rynekzdrowia.pl o projekcie Ustawy Grupy Roboczej” – 04.02.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122120539616160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Rozmowa na temat uregulowań zawodu psychoterapeuty w RDC Polskie Radio” – 21.04.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122138641868160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „Rozmowa z dr n. med. Łukaszem Müldnerem-Nieckowskim o ustawie, rejestrze, samorządzie i szkoleniu” – 23.04.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122138981888160815&id=61554824460410&ref=embed_post

 • „ZAWÓD MEDYCZNY V ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO” – 26.04.2024 r.

https://www.facebook.com/watch/?v=1184183889631200&ref=sharing

 • „Rozmowa Rafała Pniewskiego z psychoterapeutami Anną Grzelką i Łukaszem Müldnerem-Nieckowskim” – 26.04.2024 r.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122139613940160815&id=61554824460410&ref=embed_post