UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknijŚląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 8 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35 a.

Tematem spotkania będą: „Dylematy prawano-etyczne w pracy terapeutycznej z rodziną”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na tematy związane z tą problematyką.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w sekretariacie Poradni pod numerem telefonu: 32/231-05-69.

 


14 czerwca 2018 rokuo godzinie 11.15 w siedzibie Śląskiej Szkoły Psychoterapii w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 26A odbędzie się Zabranie Walne - Sprawozdawcze, nastpnie o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie naukowe:
Helena Zakliczyńska
Wielowymiarowość transseksualności
Streszczenie: Ujawnianie się osób z zaburzeniami identyfikacji płci jest częścią procesu liberalizacji społeczeństwa jakiej doświadczamy w ostatnich latach. Do gabinetów seksuologów (lekarzy i psychologów) trafia coraz więcej osób doświadczających zmienności w poczuciu przynależności do danej płci i mających trudności z funkcjonowaniem w określonych rolach płciowych. Celem wykładu jest przybliżenie psychoterapeutom, psychiatrom i psychologom zagadnienia transseksualności, aspektów diagnostycznych i leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii, a zwłaszcza trudności jakie napotykają na tej drodze pacjent i terapeuta. 
dr n.med. Helena Zakliczyńska - specjalista seksuolog, specjalista chorób wewnętrznych, asystent psychodramy, psychoterapeuta w trakcie szkolenia (ukończyła Śląską Szkołę Psychoterapii, w trakcie kursu terapii rodzin w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku w Krakowie). Pracuje między innymi w Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia w Krakowie, Klinice Zdrowia Psychicznego in-VIA w Warszawie oraz własnym gabinecie w Gliwicach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń identyfikacji płciowej, dysfunkcji i zaburzeń seksualnych oraz zaburzeniami psychosomatycznymi. Pracuje indywidualnie i z parami.
Serdecznie zapraszamy!

15 marca 2018 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Śląskiej Szkoły Psychoterapii w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 26A odbędzie się spotkanie naukowe naszego Stowarzyszenia:

Jarosław Gliszczyński
Przestrzeń w psychoterapii. Jak ją rozumieć i jak ją kształtować
Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,


informujemy, że na Zebraniu Walnym Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w dniu 26 listopada 2017 roku – z powodu niskiej frekwencji – nie udało się przeprowadzić głosowania i wyłonić nowego Zarządu. W związku z powyższym zapraszamy na Zebranie Walne
w dniu 18.01.2018 (czwartek) o godzinie 11.00 w Gliwicach
przy ul. Górnych Wałów 26A.


Plan zebrania:

11.00 – otwarcie Zgromadzenia Walnego i ogłoszenie pierwszego terminu.

11.30 – głoszenie drugiego terminu, przedstawienie sprawozdań merytorycznych i finansowych z upływającej kadencji, przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną ŚSP, przedstawienie kandydatur
i wyłonienie nowego Zarządu.

12.00 – spotkanie naukowe:


Sabina Lasok-Chwiedoruk


Co w trawie piszczy? BHP psychoterapeuty pracującego z osobą uwikłaną w przemoc w kontekście obowiązujących przepisów i procedur.


Sabina Lasok-Chwiedoruk - specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach, nauczyciel mianowanym, członek zwyczajny Polskiej Federacji Psychoterapii.